Boeking Tips

MEDEDELING

Alle prijzen op deze website werden zo getrouw mogelijk opgegeven volgens de gegevens van de artiest en/of hun managers. Nochtans kunnen er soms verschillen in prijs ontstaan. U weet het, de prijs van een artiest stijgt of daalt samen met de populariteit. Bel ons daarom tijdig voor de juiste inlichtingen. De vermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van de duurtijd van de optredens/ dj sets. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Let op de eventuele bedrijfsvoorheffing op buitenlandse acts. Elke offerte vanwege Benelux Theater is geheel vrijblijvend voor beide partijen en iedere overeenkomst zal vanwege Benelux Theater dan ook slechts als geldig worden beschouwd na ondertekening van een contract.

VERGADEREN

Daar doen we graag aan mee. Bel ons gerust en wij komen vrijblijvend naar een van uw vergaderingen om alle inlichtingen te verschaffen die u nodig hebt om uw feestelijkheden perfect te laten verlopen. Ons telefoonnummer is 03/ 369.59.49.

DOELGROEP

Bij het kiezen van de juiste artiest voor uw feestelijkheden is het raadzaam niet speciaal naar uw eigen voorkeur te kijken, maar vooral goed te bestuderen wie de doelgroep is van de mensen die u wilt bereiken. Graag willen wij u hierbij adviseren om een juiste keuze te maken. Het is inderdaad goed mogelijk dat een artiest die vandaag ontzettend populair is binnen één jaar gewoon niet meer in de markt ligt of omgekeerd.

VERGUNNINGEN EN BELASTINGEN

Zorg tijdig voor de nodige vergunningen om uw feestelijkheden te organiseren. U weet het, indien uw feesten niet kunnen doorgaan door het ontbreken van deze nodige vergunningen, bent u er toch toe gehouden om de gecontracteerde artiesten te betalen. Denk er tevens aan dat voor buitenlandse artiesten bedrijfsvoorheffing moet betaald worden aan de belastingen. Het is dus aan te raden dit in uw budgettering te voorzien. SABAM aangifte en Billijke Vergoedingen zijn eveneens verplicht. Ook deze meerkost moet u bijtellen bij uw ‘normale’ onkosten.

SABAM

Dit is een vergoeding voor de auteur van de muziek. Dit zijn geen heffingen of belastingen noch “SABAM-kosten”. Het gaat om een uitgesteld loon dat aan de auteur wordt uitgekeerd voor de openbare uitvoering van zijn werk. De auteurs ontvangen immers geen loon op het ogenblik dat ze werken (d.w.z. op het moment dat ze creëren) maar pas wanneer de vrucht van hun arbeid in het openbaar wordt uitgezonden.

BILLIJKE VERGOEDINGEN

Dit is een vergoeding voor de uitvoerder van de muziek.

Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is “billijk” omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

GELUID & LICHT

De ervaring heeft ons geleerd dat de stem van artiesten niet onvermoeibaar is en daarom is een degelijke technische voorziening van het grootste belang. Wij hebben gekozen voor technici met heel wat ervaring en meer… Elke artiest is bekend met hun kunnen en dit geeft een “ontspannen gevoel”, voor en tijdens het optreden. In geval van technische problemen van welke aard ook, zijn onze medewerkers bekwaam een oplossing te geven. Zij zijn ook in orde met alle technische van hogerhand opgelegde voorschriften. Onze technici en de apparatuur staan steeds met volle inzet ter uwer beschikking. Afhankelijk van het evenement zullen zij twee tot vier uur voor aanvang aanwezig zijn voor de opbouw van de installatie. Tenzij anders overeengekomen.

PROFESSIONEEL GELUID & LICHT

Tot +/- 400 personen vanaf 400,00 € + 21 % BTW
Tot +/- 1000 personen vanaf 500,00 € + 21 % BTW
Tot +/- 2500 personen vanaf 1000,00 € + 21 % BTW

Afhankelijk van het evenement, bandoptreden, live optreden, openlucht, in zaal of tent, kunnen deze prijzen variëren.

ELEKTRICITEIT

Voor een optimale werking van de klank- & lichtinstallatie dient er voldoende stroom aanwezig te zijn in de nabijheid van het podium.

RUIMTE VOOR DE MENGTAFEL

De aanwezige technici moeten een goed uitzicht hebben op het podium. Er dient een ruimte voor hen voorzien te zijn in het midden van de zaal op ongeveer 25 meter van het podium. Indien mogelijk een klein verhoog voorzien van ongeveer 1,5 meter om een optimaal uitzicht op het podium te waarborgen. Wij hopen dat u er zich van bewust bent dat deze bepalingen een noodzaak zijn om het werk vlot en correct te laten verlopen.

PODIUM

Het podium moet voldoen aan de nodige vereisten vermeld in het contract. Indien het optreden van de desbetreffende artiest in een feesttent plaatsvindt, staat het podium best op de kopse kant. Als het een feesttent betreft die uit een constructie van palen en touwen bestaat, zou de achterkant van het podium moeten opgebouwd worden na de eerstvolgende middenpaal in de tent. Bij een paviljoentent, waarin zich geen palen bevinden,mag de achterkant zich op 1 meter van de achterzijde bevinden. Dit advies dient vooral, om gebruik te maken van de hoogte boven het podium, voor de opstelling van de lichtinstallatie, die vooral tot zijn recht komt als de spots een zekere hoogte kunnen bereiken. Een goede belichting draagt immers mede bij tot een geslaagde avond.