Aida Orientaalse Danskunst

Aida-Orientaalse-Danskunst-boeken

Aida Oriëntaalse Danskunst danst op culturele manifestaties, oosterse thema-events, huwelijksfeesten,…

Aida Orientaalse Danskunst brengt een professioneel Oriëntaals dansspektakel dat u en uw genodigden doet wegdromen naar 1001 nachten.
In haar schitterende kostuums danst ze een unieke vertolking van de Arabische muziek.
Een voorstelling kan gaan van een 10-tal minuten tot een avondvullend programma, met of zonder begeleiding van een Arabisch live orkest.

De buikdans, raqs sharqi of oriëntaalse dans is een dansvorm afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika waarbij de verschillende lichaamsdelen veelal onafhankelijk van elkaar bewegen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is het geen isolatiedans. De bewegingen kunnen er geïsoleerd uitzien, maar bij iedere beweging worden alle lichaamsdelen gebruikt om te bewegen of ontspannen. In het hele lichaam zit energie. Dit is voor het ongetrainde westerse oog vaak moeilijk te zien. Daarom wordt er in het Westen soms gedacht dat buikdans om de isolaties gaat. De nadruk van de bewegingen ligt daarbij op de heupen en het bekkengebied: het centrum van de dans en energie. De naam buikdans is dus eigenlijk niet goed en de Arabische en Turkse en Iraanse benaming betekent letterlijk vertaald oosterse of oriëntaalse dans.

Er wordt verondersteld dat buikdans een van de oudste dansen is en wel minstens 5000 jaar oud. Het zou dan teruggaan op de dans van priesteressen en later tempeldanseressen, die in grote verfijning er mythologische verhalen mee uitbeeldden. Met dansende bewegingen van de buik zou de Indiase vruchtbaarheidsgodin Sarasvati bijvoorbeeld de beweging van planeten en sterren aangeven.